pátek 15. května 2009

Dětský den 2009

Dětský den 31.května 2009 od 15:00

Tradičně se koná na pozemku ostrovského statkáře v neděli odpoledne.

Přijďte si poklábosit a strávit příjemný den s dětmi.
Chybět nebudou soutěže o drobné ceny. Namátkou vybíráme:

  • krmení BIO jogurtem,
  • boj o balónky,
  • zdobení betonu barevnými křídami na volné téma,
  • poznávání večerníčkovských hitů,
  • vyzkoušíte si práci na hrnčířském kruhu,
  • pro nejmenší bude připraveno pískoviště s bábovičkami,
  • malí kovbojové a kovbojky se můžou těšit na poníka
    a každoroční zlatý hřebík - střelba na šaška kopací merunou.

Nakonec roznítíme oheň a budeme opékat vuřty.

S sebou přineste: své nebo cizí ratolesti, housku - pokud chleba neradi, KPZ, veselou mysl - půl zdraví a slunečné počásko. Na místě bude možno si obstarat nealko nápoje a inzerovaný vuřt.


Fotky z roku 2004