pondělí 4. června 2012

Dětský den 2012

10. června 2012 od 15.00 hodin
U Matějíčků na statku
č. p. 20 Ostrov u Tochovic
Vystoupí: KOUZELNÍK MAGISTR KELLY
HRY, ZÁBAVA,OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

srdečně zve realizační team Galerie 20Gé