pondělí 8. července 2013

Vyprávění o Kubě a výstava sochaře Roberta Barbána Diaze

Začátek prázdnin trochu jinak, tentokrát na Ostrově Kuba nebo Cuba :-)
Projekce a povídání o Kubě a sochaři Robertu Barbánu Diazovi.
Během večera improvizované hudební vystoupení nadějné cellistky Zuzky Šebkové.
kdy: v sobotu 13.července, 20:00
kde: Galerie 20Gé
Roberto Barbán Diaz
Muž s výjimečným talentem, narozen na Kubě ve městě Guisa. Toto město leží v krásné kopcovité krajině, která je bohatá na rozmanitou faunu a flóru, což je z hlediska inspirace pro Barbána velmi důležité. Řezbářství se věnuje od roku 2007, kdy prvním impulzem byl sen, v němž se ptal Boha, co může udělat pro lepší život své rodiny. Bůh ho navedl na myšlenku práce se dřevem a ujistil ho, že v sobě pro tuto činnost nalezne dostatek talentu. Ještě téže noci začal pracovat na svém prvním díle. Nutno zmínit, že doposud neměl Barbán s řezbářstvím žádnou zkušenost. Rodina i přátelé se shodně vyjádřili k tomu, aby svůj um nadále rozvíjel. Začal tvořit další díla a zjišťoval, že s každou novou prací se zdokonaluje a že ho tato činnost naplňuje. Potýkal se pouze s nedostatkem času, jelikož jeho skutečným zaměstnáním byla výuka karate a tělocviku. Od roku 2010 se věnuje pouze řezbářství.
Zajímavým aspektem je samotná tvorba děl. Používá jen vzácné, tvrdé a pečlivě vybírané dřevo, bohaté a zajímavé svou kresbou a strukturou. Některé dřevo nachází v přírodě a jindy mu poslouží staré trámy domů nebo vysloužilý nábytek. Takové dřevo, sloužící Kubáncům k různým účelům mnohdy i desítky let, v sobě skrývá jakousi duši, kterou se autor snaží do svých děl navždy uzamknout. Nejinak tomu bývá i se samotným způsobem zpracování. Každá řezba vzniká doslova na jeho klíně. Používá staré, mnohdy doma upravené nástroje a je k neuvěření, jaké zázraky s nimi dokáže. Veškerá tvorba je výhradně ruční práce s velkým důrazem na zpracování detailů. Díky velkému talentu dokáže ztvárnit jakékoliv zvíře, zajímavou abstrakci i konkrétní velmi věrnou podobiznu lidí. Vedle svého talentu nachází inspiraci i ve svých snech, přírodě a životě kolem sebe. Důležité pro něj je i vykonávání různých rituálů, jimiž udržuje svojí kreativitu. Doba jedné řezby může trvat i 3 – 4 týdny a vždy vzniká neopakovatelný originál, do kterého autor vkládá kus sebe. Hnací silou pro jeho tvorbu je pocit dobře a poctivě odvedené práce, na kterou může být hrdý. Jeho snažení potvrzuje i řada ocenění ze soutěží a výstav na Kubě, kterých se pravidelně účastní a také fakt, že s postavou Jana Pavla II., teprve 4. řezbou jeho kariéry, získal v roce 2008 první místo v celorepublikové soutěži ve městě Ciego de Avilla. Díky tomu je Barbán úspěšný a uznávaný kubánský řezbář.
Barbánovým největším přáním je, aby pohled na jeho díla přinášel lidem radost.