čtvrtek 26. února 2015

2 roky prázdnin

„Země! Země!“ Zvolal plavčík. Támhle. ...trochu napravo od předního stěžně. Lod’ byla hnána větrem stále kupředu. Následoval náraz a škuner uvízl na skaliskách. Najednou se tři sta metrů za lodí zvedla pěnivá hora, přiřítila se s prudkostí bouře a lod’ přenesla přes skaliska.

A tak byla lod’ zanesena na střed pobřeží, kde zůstala nehybně ležet na pevné zemi.Vydejte se společně s námi po stopách trosečníků, kteří se, hnáni bouří, ocitli daleko od svých domovů...

kde: Vranovice - Nesvačily
kdy: 9.srpna - 19.srpna 2015
cena: 3100 Kč
leták: PDF

Plavbu uskutečňuje: Společnost waldorfské školy Příbram, z.s.

3D prohlídka tábora