středa 23. března 2016

Velikonoční nedělní odpoledne v Ostrově

Galerie 20Gé srdečně zve na nedělní odpoledne 27. března 2016 od 14:00

Program:
14:00 - The Carolans
14:15 - vernisáž výstavy Panna Maria, poselství a zjevení ve světě (promítání, výtvarné ztvárnění plati - dřevo, keramika a porcelán, kámen atd.)
15:30 - Malování vajíček, pletení pomlázek, výroba svíček

Na závěr trio Chval